Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΑπό τον Μάρτιο του 2007 ο Δήμος μας, υλοποιεί το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε Μετανάστες, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία μας, πραγματοποιεί τις εγγραφές των Μεταναστών στα μαθήματα εκμάθησης Ελληνικών και συνεργάζεται με το Γραφείο Παιδείας, για την ανεύρεση των σχολικών αιθουσών, στις οποίες γίνονται τα μαθήματα.
Μαθήματα Ελληνικών σε μετανάστες


    Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική
ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες
της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των
16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

    Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις
γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που
απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

   Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2
(διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και
παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). 

Τα μαθήματα γίνονται σε όλους
τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν.

Επικοινωνία για εγγραφή στο πρόγραμμα, μπορείτε να έχετε με την κα Βίκυ Κυριαζή, υπεύθυνη Εκπαίδευσης Βορείου Τομέα Αθήνας στο τηλέφωνο: Τηλ. 6971947920
e-mail : voreios_athinas@yahoo.com

“Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture – Odysseus»

The program “Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture - Odysseus” addresses EU citizens and third country nationals who live in Greece and are at least 16 years old.
The program is co - financed by Greece and the European Union in the context of the Operational Program “Education and Lifelong learning” of the Ministry of Education, Religious Affairs, Culture and Sports.
The main aim is that learners will acquire the language skills as well as the social and cross-cultural capabilities which are necessary for the social integration and active participation of themselves and their families.
The educational program offers the following levels:  A1 (125 hours), A2 (175 hours), B1 (185 hours) and B1 with emphasis on speaking skills (195 hours). Lessons are offered in all Greek counties and are free of charge.

Info: Mrs  Viky   Kyriazi     cell   phone 6971947920
e-mail : voreios_athinas@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου